Kalite

Kalite Politikası

MILMAST Yükseltme Sistemleri A.Ş., hizmet verdiği sektörde lider kuruluşlardan biri olarak; ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve müşteri beklentilerini sürekli gözden geçirerek sürekli iyileştirmeyi ilke edinmiştir.

MILMAST Yükseltme Sistemleri A.Ş.;

 • Çalışmaları ile ilgili tüm yasal mevzuatı takip etmeyi, gerekli izinleri almayı ve uymayı,
 • Kurulan sistemin uygulanması ve çalışanların sisteme katılım sağlaması için gerekli altyapıyı hazırlamayı,
 • Süreçlerin tüm aşamalarında risk yönetimi yapmayı, konfigürasyon yönetimini yapmayı, kontrol noktalarını belirleyerek müşteri şartlarına uygun ürün üretmeyi,
 • Müşteri taleplerini zamanında ve istenilen şekilde karşılamayı,
 • Ürün ve hizmetlerimizde her zaman müşteri memnuniyetini ön planda tutmayı,
 • Sistemi sürekli geliştirmek için tüm paydaşlardan geri besleme yapabilecek bir sistem kurmayı ve izlemeyi,
 • Tüm süreç adımlarını izleyerek tüm konularda iyileştirebilecek alanları belirlemeyi,
 • Yenilikçi ve rekabetçi bir çizgide olabilmek için sistemleri sürekli iyileştirmeyi bir yaşam biçimi olarak benimsemeyi,
 • Tarafsızlığı temel ilke kabul etmeyi,
 • İnsan faktörünü ön planda tutan, hem teknoloji  ve  ürün geliştirme, hem de çalışma ortamını çağın gereklerine uygun olarak yeni düşünce ve fikirlerin yeşerebileceği, hayat bulabileceği  ortamı hazırlamayı, geliştirmeyi ve hayatta tutmayı taahhüt etmektedir.

Çalışanların etkin katılımı ile ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uymak, sistemin etkinliğini sağlamak,dünyadaki emsal kurumlarla işbirliği içinde bulunmak, müşteri tarafından devamlı tercih edilen endüstriyel kuruluş olmak, süreç tabanlı bir kalite yönetim sistemi kullanarak, yenilikçi, yaratıcı ve sürekli gelişmeyi hedefleyen çözümler üreterek,müşteri tatminini amaçlayan hizmetler ve ürünler tasarlamak,geliştirmek,üretmek ve sunmaktadır.

Bilgi varlıklarını olası tehditlerden koruyacak sistemler ve bilinçlendirilmiş çalışanlar ile doğru ve eksiksiz bilgiye yetkiler dahilinde ulaşılmasını sağlamaktır.

MILMAST Yükseltme Sistemleri A.Ş. olarak tüm ürünlerimiz ve hizmetlerimizde süreç verimliliğimizi artırmak, Konfigürasyon Yönetimi, Risk Yönetimi ve Kalite sistemlerimizi yönetmek amacıyla, Kalite Standartlarımız gereği NX -TEAMCENTER PLM programı kullanılmaktadır.

İş Sağlığı Güvenliği Politikamız

Şirketimizde uygulanmakta olan kalite yönetim sisteminin yanı sıra, bu kaliteyi sağlayan en önemli unsur olan çalışanlarımızı olumsuz etkileyebilecek iş güvenliği risklerini değerlendirerek iş güvenliğine yönelik gerekli tedbirleri almak.

Bu kapsamda ;

 • Yürürlükteki iş sağlığı / güvenliği mevzuatının takibi ve uygulanması
 • Çalışanlarımızın iş güvenliği / sağlığı ve çevre konularında sürekli eğitilmeleri ve bu konuda duyarlılık kazandırılmaları
 • Taşeronlarımızın iş sağlığı / güvenliği konularında sürekli eğitilerek bu konularda duyarlı ve sorumlu kuruluşlar olmalarının teşvik edilmesi firmamızın ana politikasıdır

Teleskopik Mast

Makine Emniyeti Direktifi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 5 Mayıs 2002 tarihinde 98/37/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği olarak yayımlanmış ve uygulamaya geçirilmiştir. 1 Ocak 2004 itibari ile CE işareti bu yönetmelik kapsamındaki tüm ürünlerde zorunlu olmuştur.

Çevre Politikamız

Sürekli iyileştirme ilkesiyle tüm faaliyetlerinin çevresel etkilerini yasal ve diğer şartlara uygun olarak azaltarak çevre kirliliğinin önlenmesini sağlamaktır.